Dopravní výchova 4. ročník

Žáci naší školy se ve 4. ročníku účastní projektu Městské policie Čáslav. Všichni čtvrťáci jsou v průběhu školního roku proškoleni strážníky MP v teorii dopravní výchovy, kterou je nezbytné znát pro bezpečný pohyb na komunikacích a následně jsou na závěr prakticky i teoreticky otestováni za účelem vydání „průkazu cyklisty“.

Letošní čtvrťáky čekaly závěrečné zkoušky z dopravní výchovy v úterý 30. 5. 2023. V 8 hodin ráno se žáci sešli na dopravním hřišti v Čáslavi se strážníky. Každý žák musel napsat závěrečný test, který si v obtížnosti otázek nezadal s tím na opravdový řidičák. Následovaly praktické jízdy na kolech pod dohledem přísných dohledů strážníků, kteří nepřimhouřili oči ani před sebemenším přestupkem. Do jednosměrky holt nesmí ani cyklista a úsměv  a mrknutí k bezpečnému odbočení nestačí:). Na závěr se děti dozvěděly své výsledky, páni policisté byli přísní a v zájmu bezpečnosti dětí si nevysloužili průkaz všichni. Kdo chyboval, dostal poučení, na čem musí zapracovat, aby mohl opravdu bezpečně vyjet do hustého provozu.

Když už jsme byli v Čáslavi, využili jsme památek a historie tohoto města k procvičení vlastivědy. Kde jinde by se nám tak skvěle zopakovala látka husitství. Cestou z dopravního hřiště jsme si prohlédli historické opevnění, hradby s valy a střílnami, viděli jsme městská stínadla, kde byli mučeni někteří zástupci husitského hnutí. Obeznámili jsme se s životem Jana Žižky a jeho působením v Čáslavi. Dopídili jsme se, jak to bylo se zraněním jeho oka a dokonce jsme viděli jeho kosterní pozůstatky a části jeho zbroje, které byly nalezeny v místním kostele.

Po náloži zkoušek a historického opáčka už následovala jen sladká odměna a cesta zpět do školy. Výlet jsme využili na maximum a těšíme se na další příležitosti k učení a objevování, které nám ještě letošní školní rok přinese.

Video z výletu zde VIDEO