Nenič si tělo! Výtvarná soutěž

Během následujících týdnů se zapojíme do výtvarné soutěže od VÚBP.  Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou muskuloskeletálních poruch, poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých, a zapojit ji teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí, jak vzniku muskuloskeletálních onemocnění čelit.

Během hodin výtvarné výchovy se blíže seznámíme s problematikou a podmínkami soutěže.  Ceny opravdu stojí za to!

Více informací o soutěži naleznete zde: http://skoly.vubp.cz/soutez_nenic-si-telo.php.