Letní škola – Individualizace ve výuce

17. –  19. srpna se vedení naší základní školy účastnilo letní školy,  která byla zaměřena na individualizaci ve výuce. Společně s ostatními řediteli a učiteli MŠ,  ZŠ,  SŠ i ZUŠ jsme hledali způsoby, jak vytvořit ve škole podmínky, ve kterých se bude učit každé dítě naplno a s radostí. Položili jsme si otázky:  Jak nám znalost různých typologií pomáhá rozpoznávat a reagovat na jedinečné potřeby dětí? Jak vytvářet pro děti podnětné prostředí pro učení? Jak pracovat s možností volby obtížnosti zadání?

V rámci jednotlivých bloků jsme měli  příležitost:

prožít modelové lekce tak, jak je zažily děti v konkrétních třídách a následně je společně reflektovat z metodického hlediska, sledovat videoukázky z hodin učitelů, inspirovat se shlédnutými učitelskými postupy,  na základě společného učení si plánovat a připravovat vlastní výuku a v našem případě plánovat strategii,  jak o Individualizaci ve výuce pracovat s naším pedagogickým týmem.

Děkujeme Eduzměně Kutnohorsko za organizaci vzdělávací akce a finanční podporu.