Zahájení školního roku 2022/2023

Ředitelka Základní školy Církvice, okres Kutná Hora sděluje žákům a jejich rodičům, že slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 se koná ve čtvrtek 1. září 2022.

Žáci 1. ročníku se shromáždí v 7 h 45 min. před Mateřskou školou Církvice, ostatní žáci před základní školou. Všichni si přinesou přezůvky a prvňáčci i školní tašky. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dětem obědy, to oznámí nejpozději den předem paní Daně Vrané do školní jídelny při MŠ Církvice (tel. 327 571 480, e-mail: ms.cirkvice@cbox.cz ).

Přejeme všem dětem pěkné prožití posledních prázdninových dnů a šťastné vykročení do nového školního roku. 

Už se na vás všechny moc těšíme ☺.