Dobrovolná kavárnička pro rodiče 1. ročníku k metodám výuky

Pozdní odpoledne 2. listopadu 2022 bylo ve znamení  dobrovolné kavárničky pro rodiče 1. ročníku k metodám výuky, kterými se vzdělávají žáci naší školy.I když jsme se sešli ve skromném počtu, tak celé setkání provázela velmi příjemná atmosféra. Nechyběla kávička, domácí pečivo a pozitivní energie všech zúčastněných. Rodiče se nejprve seznámili s teoretickými východisky metodiky Sfumato a Hejného matematiky. Poté přišla na řadu i praktická ukázka. Maminky skládaly a četly s velkým nasazením dvojpísmenková spojení z destiček. Argumentovat si zkusily v prostředí dřívek. Prohlédly si pracovní list a seznámily se s tím, jak zvolená prostředí gradují od 1. do 4. ročníku a všechna prolíná společné téma rovnic. Závěrečná reflexe proběhla v kruhu na koberci reflektivními kartami. Ze zpětné vazby vyplynulo, že některé nejasnosti byly obajsněny, že nám spolu bylo velmi příjemně a že máme obavy o to, aby naše děti v životě uspěly. Hovořily jsme o tom, co pro nás životní úspěch znamená, jak důležitá je osobnost učitele, i o tom, že je důležité věnovat pozornost tomu, co můžeme ovlivnit. Bylo to velmi inspirativní setkání plné pohody, radosti a zájmu. Příští kavárničku pro rodiče už budou mít v režii prvňáčci a já už se na ni teď moc těším.