Cyklovýlety 2023

Poslední červnový týden je již tradičně ve znamení cyklovýletů. V pondělí 26. června se všechny třídy vypravily vyzkoušet pravidla silničního provozu v praxi. 

Prvňáčci se vydali na hřiště do nedalekých Třebešic. Před výjezdem si zopakovali pravidla silničního provozu i hromadné jízdy na kole, oblékli reflexní vesty a vyrazili. Během cesty se chovali disciplinovaně a svou první cyklojízdu zvládli na jedničku. Odměnou jim bylo skákání na trampolíně, houpání, lezení a hraní fotbalu na překrásném hřišti v Třebešicích. Děti si zaslouží ocenění za ohleduplné a svědomité chování a pan správce za ochotu a vstřícnost po celou dobu naší návštěvy. Poděkování patří panu starostovi Jaroslavu Havránkovi za poskytnutí zázemí a Terezce Grulichové, která nám byla při jízdě oporou a při hrách parťákem. 

Druhý ročník se na kolech vydal do Ringellandu v Habrkovicích. U školy si děti připomněly pravidla silničního provozu a seznámily se s dopravními značkami. Po poznávačce dopravních značek vyjelo od školy 9 statečných cyklistů společně s pedagogickým doprovodem a s posilou z řad rodičů. První větší zastávkou bylo dětské hřiště v Rohozci, kde se děti nasvačily a pohrály si. Po řádném odpočinku pokračovaly do cílového místa. Chvilku po desáté už byly v Ringellandu. Hned při příjezdu je u vstupu přivítal pan majitel, který jim i v průběhu prohlídky vyprávěl zajímavé informace o zvířatech. Prvním obdivovaným zvířetem byl lev pustinný. V budově se pak chladili a odpočívali tygříci a dikobrazi.

Venku si děti mohly pohladit želvu, která se vyhřívala na sluníčku a prohlédnout si další zvířata. Ve výběhu tak mohly vidět kozičky, lamy, prasátko a slepičky. Potom si ještě zakoupily suvenýry a vydaly se na cestu zpět. Všechny děti zaslouží velké ocenění za dodržování pravidel při jízdě na kole a ukázkovou jízdu. A ještě jedno velké díky patří panu Novákovi, který byl po celé dopoledne další posilou a podporou. 

Třeťáci si nejprve připomněli pravidla silničního provozu, jak vypadá bezpeční jízda i příslušné značky. Následně vyrazili v hojném počtu a v bezpečném oblečení přes městys Nové Dvory směrem k zámku Kačina. Po napojení na cestu přírodním terénem došlo k menším karambolům v podobě spadlého řetězu, či nestabilní rovnováze. Řetěz byl nasazen, rovnováha obnovena a jelo se dál. Prostředí bylo velmi příjemné, počasí téměř ideální. Tesně před cílem však došlo k vybouchnutí pneumatiky u jednoho kola a tím byla přerušena jeho jízda. I přesto všichni dosáhli cíle u zámku Kačina. Po nezbytném posilnění, osvěžení v podobě zmrzliny, vyzkoumali okolní prostory zámku a přilehlá stanoviště přírodní naučné stezky spolu s poznáváním některých rostlin a živočichů. Zopakovali si podle tabulí lesní ekosystém, druhy hub, obydlí hmyzu i stáří stromů. Na svých kolech si následně vyzkoušeli svou obratnost a pomalu se vydali na cestu zpět přírodním prostředím. Cesta utekla mnohem rychleji. Všichni dodržovali dohodnutá pravidla silničního provozu a úspěšně se vrátili zpět ke škole bez dalších nepříjemností. Cyklovýletu zdar.

Čtvrťáci už letos na kolech šlapali v rámci zkoušek dopravních znalostí u Městské policie Čáslav, proto pro svůj “cyklovýlet” zvolili trochu změnu. Hned v sedm ráno jsme nasedli do vlaku směr Kolín. Z nádraží jsme prošli směrem k náměstí, posnídali v chládku pod věží kostela sv. Bartoloměje a v půl deváté jsme dorazili do našeho cíle. Pro naše závěrečné procvičení dopravních předpisů jsme zvolili motokáry na dopravním hřišti v Kolíně. Po příchodu každý dostal své šlapadlo a už se jelo. Stopky, přednosti, přechody a dokonce funkční semafory, to vše už zvládáme bez potíží. Po jízdách jsme se přesunuli na kolínské centrální hřiště. Zde nás zaujala dlouhá klouzačka, kuličková zvonková dráha a neodolali jsme ani kopci na válení sudů. Po nezbytném osvěžení z mlžítka jsme se vypravili směr centrum, nechyběla zmrzlina za odměnu a zcela netradiční “fast food” na náměstí. Namísto hamburgerů a pizz nás vábily zelinářské stánky, takže po chvíli už jsme plnili břicha okurkami, rajčátky, jablky nebo banány. Při cestě vlakem zpět jsme si pochvalovali, jak prima jsme si dnešní den užili. 

Pátý ročník na kolech vyrazil na zámek Kačina. Před odjezdem si děti zopakovaly pravidla silničního provozu, nasadily přilby, reflexní vesty a vyrazily vstříc svému cíli. Počasí nám velmi přálo, a tak jsme již brzy přibrzdili v Rohozci, kde jsme se občerstvili a chvíli si odpočinuli. Poté jsme již vyrazili na cílové místo. V zámeckém parku jsme se opět občerstvili a děti vyrazily objevovat tamní naučnou stezku Za tajemstvím zámeckého parku. Cestou se  dozvěděly zajímavosti o zámku i přilehlých budovách, zároveň si informace ověřovaly pomocí křížovky. Po zjištění výsledných informací bylo pro děti připraveno “dopravní hřiště”. V zámeckém parku na ně čekala tři stanoviště zaměřená na cyklistickou obratnost. Slalom, rychlá jízda a “osmička” nám již nedělá problém. Cesta zpět do školy byla díky přírodnímu terénu poněkud náročnější, i přes to jsme si náš poslední výlet náramně užili a nasadili tak pomyslnou třešničku na dort našim společným výletům.

Fotogalerie ZDE