Centra aktivit v 5. ročníku

Díky celoroční hře si žáci 5. ročníku vysloužili odměnu ve formě center aktivit.

Výuka probíhala následovně: Děti se rozdělily do dvou skupin po pěti členech a každý měl ve skupině svou roli: čtenář, mluvčí, časoměřič, kontrolor a tišitel. Čtenář přečetl na začátku celé skupině, co mají za úkol. Časoměřič měl za úkol hlídat čas. Kontrolor dával pozor, jestli všichni pracují. Tišitelé hlídali hladinu hluku v obou skupinách. A mluvčí měl za úkol na konci zhodnotit za celou skupinu, jak se jim pracovalo a co by doporučili pro druhý tým.

První den jsme měli centrum jazyků a centrum matematiky. Centrum jazyků se týkalo českého a anglického jazyka. Žáci měli za úkol pomoci Ježíškovi doplnit interpunkční znaménka, opravit chyby v dopisu, vyplnit slovní druhy, doplnit mluvnické kategorie podstatných jmen. Z anglického jazyka si zopakovali čtení s porozuměním a vánoční slovní zásobu. V centru matematiky je čekala nejedna výzva. Děti měly za úkol pomoci Ježíškovi zjistit trasu, kudy má letět, aby stihl dětem z Církvice rozdat dárky. Pomáhaly mu zjistit, kolik stuhy bude potřebovat, aby zabalil dárečky. Zjišťovaly přesnou trasu, kudy musí Ježíšek letět, a dokonce i jak dlouho mu bude cesta trvat. Druhý den se skupinky vyměnily, aby si všichni prošli oběma centry.

Třetí a čtvrtý den nás čekalo centrum šikovných ručiček a centrum ateliér. Šikovné ručičky měly za úkol upéct perníčky. Nejdříve žáci museli odhalit zašifrovaný recept a vypočítat gramáž. Ta byla zadána v dekagramech, ale váha vážila v gramech. Tudíž si zopakovali i převody jednotek. Centrum ateliér mělo za úkol nakreslit mapu Církvice, která je zahalena zimou a Vánocemi. Žáci měli k dispozici notebook, ve kterém si vyhledávali skutečnou mapu a snažili se zmenšit vesnici na papír. Fantazii se meze nekladou, a tak se v naší vánoční vesnici objevili sobi, ledový drak, nákladní auta vozící dárečky, ledové kadeřnictví a také sněhem zavátá škola.

ZDE se podívejte na video 🙂