2. Vánoční jarmark

27. listopadu 2022 uspořádala ZŠ Církvice ve spolupráci s Hostincem Špýchar 2. Vánoční jarmark

Prostranství před kostelem svatého Jakuba se proměnilo ve vánoční jarmark. Krásné dřevěné stánky plné rukodělných výrobků zvaly k návštěvě či nákupu. V kostele svatého Jakuba zazněly vánoční písně v podání žáků a absolventů ZŠ Církvice a za doprovodu paní učitelky Kláry Buckové na kytaru a pana Jiřího Vojtěcha na tubu. Nechyběla ani Ježíškova pošta a lahodné občerstvení. Na závěr byl rozsvícen i krásný jakubský vánoční strom. Děkujeme všem za pomoc, podporu a účast.

FOTO: ZDE