Život chleba 2020-2021

Naši žáci se zapojili do celoročního projektu Život chleba

Ve spolupráci  s MAP Kutnohorsko jsme se s žáky 2. ročníku zapojili do celoročního projektu „Život chleba“. Nejprve jsme se s dětmi seznámili s plodinami, které si můžeme na poli vypěstovat. Poznávali jsme je zrakem, čichem i chutí a naučili jsme se několik básniček. Na podzim jsme vyrazili do ekocentra Vlašim, kde jsme pozorovali život v půdě a také jsme si zkusili vymlátit obilí cepy a upéct vlastní pečivo. Následovala práce na školním políčku. To jsme zryli, rozdrtili hroudy, uhrabali a rozdělili provázkem. Našemu políčku jsme napsali přáníčka a zahrabali je do země. Nakonec jsme zaseli pšenici, žito a oves. Teď už zbývalo jen políčko pozorovat. Obilíčko nám rostlo před očima. Mezitím jsme pekli. Upekli jsme svatomartinské rohlíčky v lockdownu. Na Vánoce se nám podařilo upéct vánoční cukroví a na Velikonoce jsme pekli mazanec opět v lockdownu. Ve škole jsme stihli upéct vlastní pizzu nebo kynuté rohlíky. Ke konci školního roku jsme si vyrobili vlastní cepy na naše školní žně. O prázdninách jsme se sešli a obilí jsme sklidili a vymlátili. S tím nám pomohli rodiče a sourozenci. Zpívalo se, sekalo a mlátilo se obilí a vyráběla se obilíčková sluníčka. Na závěr našeho projektu jsme se v září letošního školního roku vydali do ekocentra Divočina Malešov, kde jsme odevzdali kytičku obilí z našeho políčka, umleli jsme naše sklizená zrníčka na mouku a zadělali jsme těsto. Nasbírali jsme také bylinky do tvarohové pomazánky. Viděli jsme zatápění a vymetání postavené pece. Na závěr jsme ochutnali houstičky z malešovské pece. Byla to pochoutka. Život chleba je u konce. Došli jsme od zrníčka k pečivu. Pro děti i pro nás to byl nezapomenutelný zážitek.

Chtěla bych moc poděkovat paní Kláře Kolmanové z MAP Kutnohorsko za pomoc s organizací.

Video:

Fotografie:

ZDE