Zahradní slavnost 2023

Jubilejní desátá Zahradní slavnost je za námi a my máme ohromnou radost, jak se povedla.

Už desetkrát jsem se modlila za počasí, aby děti mohly ukázat svůj program, zažívala radost a zatlačila slzu dojetí a hrdosti nad našimi žáky. Poslední slavnosti jsou ale jiné. Podařilo se nám do organizace a příprav akce zapojit větší množství aktérů. Daří se nám tak s rodiči naplňovat vizi školy, která „je bezpečným a důvěrným místem pro rodiče a rodič se podílí na akcích školy, které pomáhají podporovat dobré vztahy mezi dětmi, rodiči i pedagogy.“ 

Už pár týdnů předem jsme se s několika rodiči sešli na organizační schůzce. Tam jsme si objasnili naše očekávání a zvědomili, co jsme schopni zajistit. Celá organizace ale nebyla postavena na sedmi lidech, kteří přišli do školy. Nasdíleli jsme ostatním tabulku s tím, co jsme dohodli a co ještě nemáme. Tento soubor měli k dispozici všichni rodiče a mohli se na něm podílet. Nápady postupně přibývaly do tabulky a nakonec jsme společnými silami naplánovali akci, která je právem označována za zlatý hřeb školního roku. 

Všechny maminky napekly slané a sladké občerstvení. Už od rána se také některé z nich sešly a rozdělovaly sladké a slané pečivo na tácky, loupaly a krájely cibuli a žampiony do lorny. Nechyběli ani tatínci, kteří pomáhali nosit lavičky, lavice, židličky a stavět stany. Letos jsme měli už v poledne připravenou celou zahradu. 

Naše sláva mohla začít. Sice nás trošku znepokojil poobědový déšť, ale obloha se nakonec vyjasnila a děti dostaly možnost předvést svůj talent, práci s hlasem a mikrofonem a neuvěřitelnou odpovědnost a týmovost. Celá slavnost začala vyhodnocením soutěží, kterých se žáci naší školy účastnili jak ve školní, tak v okresní úrovni. 

Pak už následovala vystoupení žáků. Prvňáčci si pro nás připravili žabí pohybové vystoupení, druháčci nás zavedli do lesa mezi loupežníky a víly, třeťáčci zatančili jako žáci 3. BÉ, čtvrťáčci ztvárnili výrazový tanec na téma Malého prince. Páťáčci zatrsali na Pomádu a pozvali na pódium k tanci všechny své spolužáky. Následovalo dojemné předání medailí a loučení s našimi absolventy. Nakonec jsme zazpívali školní hymnu a pozvali všechny zúčastněné k občerstvení a děti k tvoření a hrám. 

Malovalo se na obličej, tetovalo se na tělo, vytvářely se náramky a střílelo se. Losovala se tombola a vyrábělo se u Pokémónů. Nechyběl fotokoutek a štěstíčka, ani stanoviště našich absolventů, kteří hovořili o příležitostech a nástrahách druhého stupně základní školy. Bylo připraveno opravdu pestré občerstvení a k tanci a poslechu hrál pan Ruda Viktora. Celé odpoledne provázel dětský smích, úsměvy na tvářích dospělých, milá blízká setkání a radost. 

Děkujeme, že nám pomáháte naplňovat vizi školy. Moc Vám děkujeme za účast, za sponzorské dary, za pomoc fyzickou i psychickou, za úctu a uznání. Výtěžek akce 54 414 Kč🤩 bude beze zbytku připsán na účet rodičovské organizace. 

 

Fotografie ZDE