Zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se koná ve středu 1. září 2021.

Žáci 1. ročníku se shromáždí v 7 h 45 min. před Mateřskou školou Církvice, ostatní žáci před základní školou. Všichni si přinesou přezůvky a prvňáčci i školní tašky. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dětem obědy, to oznámí nejpozději den předem paní Daně Vrané do školní jídelny při MŠ Církvice (tel. 327 571 480, e-mail: ms.cirkvice@cbox.cz ).

Přejeme všem dětem pěkné prožití posledních prázdninových dnů a šťastné vykročení do nového školního roku. 

Už se na vás všechny moc těšíme.

Zahájení š.r.2021-informace.docx