Povinné antigenní testování a ochrana dýchacích cest

Vážení rodiče,

na začátku školního roku budou děti absolvovat tři povinná antigenní testování.

U žáků 2., 3., 4. a 5. ročníku proběhne testování ve středu 1. 9. Aby nebyla narušena slavnostní chvíle, budou se prvňáčci testovat až ve čtvrtek 2. 9. Další testování proběhne v pondělí  6. 9.  a ve čtvrtek 9. 9. Testovat se bude antigenními testy GENRUI, kde se stěr provádí samoodběrem z kraje nosu (podobně jako v loňském roce).

Testovat se NEMUSÍ ty děti, které:

  • prodělaly onemocnění Covid19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu (nutno doložit potvrzením s datem o pozitivním testu nebo od lékaře)
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Tyto skutečnosti je nutné s předstihem oznámit třídní učitelce (nejdéle do 31. 8. 2021).

Děti, které absolvují povinné testování, budou používat ochranu dýchacích cest (chirurgickou roušku) pouze ve společných prostorách budovy (chodby, šatny).

Pokud se dítě povinného testování nezúčastní, může se účastnit vyučování, ale MUSÍ používat ochranu dýchacích cest STÁLE (na chodbách, v šatně i ve třídě), nesmí cvičit v tělocvičně a nesmí zpívat.

Pokud dítě odmítne používat ochranu dýchacích cest i účast na testování, NESMÍ se prezenční výuky účastnit a škola nemá povinnost zajišťovat mu distanční výuku.