Všechny děti zdraví Steve a Maggie

Srdečný pozdrav od jednoho z nejslavnějších lektorů dětské angličtiny na světě přivezla dětem paní učitelka Lenka z nedávno dvoudenního školení Watts English v Liberci.

Kurz pro učitele metody Wow English byl zaměřen na nové a inovativní metody do výuky angličtiny. Tento program klade důraz na podporu dětí k aktivnímu mluvení, což je klíčové pro jejich jazykový rozvoj.

V  naší škole se žáci od první třídy  učí angličtinu prostřednictvím aktivit, které jsou založené na principech učení prožitkem a brzy si osvojují schopnost mluvit anglicky bez obav z chyby. Práce s chybou, bezpečné prostředí bez strachu z neúspěchu a touha objevovat svět a posouvat se dál, jsou to, co mají vize naší školy a metody výuky podle Steva Wattse společné. 

So, let´s learn English and have a great day everyone.

 

Během výuky žáci využívají více smyslů najednou, což přispívá k lepšímu zapamatování a porozumění cizí řeči. Tento přístup nejenže zvyšuje efektivitu učení, ale také činí hodiny zábavnějšími a poutavějšími pro děti.