Vánoční jarmark a adventní výstava

Děkujeme všem, kteří přispěli výrobkem do stánku ZŠ na vánočním jarmarku nebo kteří přišli a nákupem výrobku podpořili Vaše děti.

Vybralo se 23 540 Kč a celý výtěžek bude použit beze zbytku pro potřeby žáků ZŠ Církvice.