Ukliďme Česko 2021

V pátek 17. 9. 2021 jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko.

V každé třídě byl připraven program spojený s úklidem. Povídali jsme si o nebezpečném odpadu a jaké značky se na obalech mohou vyskytovat. Dále se děti dozvěděly, jak můžeme naším životním stylem ovlivnit množství odpadu v domácnostech a seznámily se s dobrovolnickou skupinou Trash Hero. Nezapomněli jsme si také zopakovat jak máme třídit odpad.

Druhá část akce se konala venku. Rozdělili jsme se do skupinek a část dopoledne jsme věnovali úklidu obce Církvice. Nasbírali jsme celkem 10 pytlů odpadu.

Video zde 🙂

Fotogalerie zde 🙂