Tisková zpráva pro rodiče třeťáčků

Vážení rodiče.
Paní učitelka Závůrková na svoji žádost bohužel opouští naši školu.

Od 1.9.2019 budou mít děti jiného třídního vyučujícího. I když bude velmi těžké najít za paní učitelku srovnatelnou náhradu, vybírám hodnou a milou paní učitelku, která bude děti dál provázet v jejich cestě za vzděláním.

Mgr. Ludmila Hrušková