Stmelovací besídka družinových oddělení

V zájmovém vzdělávání je pro nás důležitá vzájemná komunikace a spolupráce dětí napříč oběma odděleními. K tomu přispívají i společné akce organizované dětmi. K takovému propojení došlo 31.1 a 7.1. a my máme velkou radost z toho, jak se této příležitosti děti chopily.

Vzájemně si připravily vystoupení, ve kterém nechybělo divadélko, vtipy, tanečky a různé scénky.

Děkuji všem dětem za jejich odvahu a radost z vystupování :-).

Zde si můžete prohlédnout naše video: