Slavnostní otevření relaxační místnosti

„Já už se tak nemůžu dočkat,“ ozvalo se od jedné žákyně ze školního parlamentu, když se šli parlamenťáci poprvé podívat na výsledek dlouhodobé práce do nově zařízené relaxační místnosti ve škole.Na relaxační místnosti mají velkou zásluhu. Již od samotného nápadu po výběr vaků a některých kousků nábytku to byla především práce dětí.

Žáci ze školního parlamentu nakreslili návrhy učebny, uspořádali akci s názvem Umělecká vernisáž aneb uměním ke splněnému přání. Připravili program na akci, požádali pana starostu o zapůjčení kulturního sálu, vytvořili plakáty a vyrobili relaxační míčky z balónků.

Na akci získali neuvěřitelných 15 741 Kč a z následného prodeje relaxačních míčků ve škole ještě 780 Kč. Celková částka vyšla na krásných 16 521 Kč. Z této částky byla zakoupena podlaha, koberečky a některé vaky. Další nábytek byl uhrazen ze školních zdrojů. Počítačová učebna rázem dostala nový nádech a ve středu 6. 9. 2023 byla slavnostně otevřena.

Místnost mohou žáci kromě hodin výuky využít kdykoliv o velké přestávce pro relaxaci a odpočinek.

Video ZDE