Školní STAR 2. čtvrtletí 2022/23

Vážení rodiče a přátelé školy.

Máme konec 1. pololetí a všechny děti nastupují s čistým štítem do druhého. V tomto přelomu je mou milou povinností vyhlásit jména našich nových „STAR“, které jsme vybíraly za druhé čtvrtletí školního roku.

Pro připomenutí zmíním, jaká kritéria jsme při volbě braly v potaz:

  • dobrý skutek
  • stmelování kolektivu
  • účast na nepovinných akcích
  • ochota pomoci spolužákům i učitelům apod.

Výherci druhého čtvrtletí jsou: Kačenka Kučerová (1.r.), Gertička Holubová (2.r.), Kubík Hnilička (3.r.), Izabelka Weidlová (4.r.), Maty Voháňka (4.r.), Sofinka Zheleznyak (5.r.)

 

A za co konkrétně dostali ocenění?

Kačenka ke všem přistupuje čestně a spravedlivě. Záleží jí na tom, co se děje ve třídě a jestli se neděje někomu nějaké příkoří. Umí pojmenovat problém. Jedná upřímně a otevřeně v tom nejlepším slova smyslu.

Gertička se spolužačkou moderovala školní besídku. Ve škole pomáhá svým spolužákům. Asistuje při výuce. Dobrovolně poklízí pomůcky. Zúčastnila se každé kulturní a charitativní akce.

Kubík vždy bez rozmyšlení pomáhá a má o všechny starost. Uklízí automaticky vše, co je třeba a dokonce i za ostatní spolužáky. Je nápomocný pedagogům a jeho spolupráce je velice přínosná.

Izinka přispívá k přátelské atmosféře ve třídě. Stále se snaží pracovat na příjemném třídním klimatu. Otevřeně vyjadřuje i nepříjemné věci a otvírá témata, o kterých jiní mlčí.

Maty se stará o zábavu ve škole. Moderoval „školní ples“, když byl den ve společenském oblečení. Nabízí svou pomoc pedagogům na kulturních akcích pořádaných školou. Domluvil zpívání koledy v obecním rozhlasu s panem starostou – postaral se o úvodní proslov – tento nápad i vymyslel.

Sofinka se od samého začátku plynule začlenila do kolektivu. Kamarádí se s každým a ke všem přistupuje s respektem. To samé platí i v přístupu k učivu. Pracuje na pozitivním klimatu ve třídě. Na tanečním kroužku se snaží vždy pomoct ostatním tanečnicím se zvládnutím nových pohybových prvků.

 

Oceněným moc gratuluji a pěvně doufám, že i v dalším čtvrtletí bude opět dlouhý seznam jmen!

 

Za pedagogický tým,

Lucie Brunclíková