Školní STAR 1. čtvrtletí 2022/23

Vážení rodiče a přátelé školy.

Dnešním dnem začíná druhé čtvrtletí školního roku 2022/2023 a na tomto přelomu bychom Vám rádi představili nový projekt, který nese název „Zvol si svou STAR“. Tento projekt není ohlédnutím se za výsledky v žákovské knížce, ale hlavním cílem je poukázat na chování dětí.  Celý pedagogický sbor měl nyní za úkol zvolit žáka, který dělá dobré skutky, umí pracovat s empatií, pomáhá ostatním a nemyslí jen na sebe. Volba tedy opravdu není cílena na prospěch žáků. Zároveň bychom rádi, díky každému oceněnému žákovi, předali ocenění a zpětnou vazbu přímo Vám – rodičům, kteří mají hlavní zásluhu na tom, jaké děti jsme vybrali.

Tento projekt bude trvat celý školní rok a volba STAR bude za každé čtvrtletí. Počet nominovaných žáků není nijak omezen, a tak jsme rádi, že můžeme zviditelnit seznam více než jednoho dítěte.

Tímto chceme pogratulovat první čtveřici, která se může pyšnit oceněním Školní STAR 1. čtvrtletí 2022/23! 😊

 

Nominovaní žáci za 1. čtvrtletí jsou:

  • Simonka Černohorská (5. třída)
  • Štěpinka Holcová (1. třída)
  • Majda Sika (2. třída)
  • Nelinka Křelinová (1. třída)

A proč právě ony?

Simonka prokazuje od začátku školního roku velikou touhu pomáhat spolužákům, stejně tak i učitelům. Dokáže být pravou rukou každému, kdo potřebuje poradit nebo pomoci.  Její velké a dobré srdíčko je znát hlavně směrem ke svému bráškovi, kde projevuje velikou lásku.

Štěpánka je srdcem třídy, zajímá se o dění kolem sebe a není jí lhostejné, když se někde děje bezpráví. Nabídne pomoc bez váhání. Snaží se být nejlepší verzí sama sebe a předávat ze sebe maximum druhým. Čistá dušička, bez předsudků, jedná v dobré víře.

Majda dokáže ve velké míře pomáhat pedagogům a ostatním dětem, je starostlivá a provádí trpělivě žáka z Ukrajiny. Podává pomocnou ruku spolužákovi s podpůrným opatřením, kterému vše krásně vysvětlí. Také ostatním dokáže vyjádřit své myšlenky o tom, že každý člověk je jiný a snaží se probudit respekt.  Její odvahu při provedení návštěvy po škole velice ceníme.  Je spravedlivá, upřímná a otevřená.

Nelinky chování je velice klidné a pokorné. Má ohromný přehled a umí uhodit hřebíček na hlavičku, ale nikdy se nad nikým nepovyšuje. Dokáže potěšit a přistupuje ke všem mile a trpělivě. Nikdy nikomu neublížila.

Ještě jednou holčičkám gratulujeme a těšíme se na nové čtvrtletí, kde vybereme další dobré dušičky :).

Za pedagogický tým ZŠ Církvice,

Lucie Brunclíková