Školní olympiáda

V pátek 1. října proběhla školní olympiáda. Děti plnily osm disciplín na různých stanovištích, zaměřených na rychlost, ohebnost, vytrvalost,  pružnost a jiné. Družstva byla smíšená  a každé mělo svou vlajku. Ráno před školou proběhl nástup a rozdělení. Každý vedoucí měl kartičku, kde byl uveden seznam družstva a na jaké stanoviště má jít. Děti plnily disciplíny s velikým nasazením a elánem za povzbuzování celého družstva. Myslím, že jsme si všichni sportovní den užili. Nakonec dostaly děti sladkou odměnu.

Fotoalbum : https://photos.app.goo.gl/tW5PYe1HqvVqZMcb6