Školení pedagogických pracovníků v metodice Sfumato


Ve dnech 25. a 26. 10. proběhlo na naší škole školení v metodice čtení Sfumato

V naší škole vyučujeme již řadu let prvopočáteční čtení metodikou Sfumato. I když je většina učitelek v metodice proškolena, přišlo nám důležité, aby byly proškoleny i asistentky pedagoga. Proto jsme požádali o realizaci semináře přímo u nás ve škole. Společnost ABC Music nám vyhověla, autorka metody paní doktorka Mária Navrátilová celou akci posvětila a tak jsme mohli vzdělávací akci uskutečnit. Přihlašování na seminář bylo veřejné a nakonec se v naší škole sešlo 7 našich pedagogů a 5 pedagogů externích. Po celé dva dny se ozývalo, volání, syčení i tlačení a v době přestávek byly vidět rozzářené obličeje všech zúčastněných. Paní lektorka Mgr. Lenka Burešová všechny nadchla svým poutavým výkladem a příjemným vystupováním. Děkujeme za milá slova všem zúčastněným, paní lektorce za dva příjemně strávené dny, paní doktorce Navrátilové za podporu a paní Dyntarové za organizaci.