Ředitelské volno v pondělí 27. 9. 2021

Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů pro žáky ZŠ dne 27. 9. 2021 ředitelské volno.

ředitelské volno