Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče.

Včera jsme obdrželi informace z MŠMT k provozu škol a zde jsou základní informace pro Vás.

Od 12. 4. 2021 nastupuje 1. stupeň naší školy k prezenční výuce, a to bez rotace. Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhů (ZDE). Na obědy budeme docházet podle rozpisu, který zohledňuje homogenitu tříd. (ZDE)

U žáků i zaměstnanců bude každé pondělí a čtvrtek po vstupu do školy prováděno testování antigenními testy LEPU, neinvazivním způsobem, z okraje nosu. Viz VIDEO.

Rodiče žáků 1.-3. r. mohou své dítě při testování doprovázet. S dítětem přijdou ráno k hlavnímu vchodu, kde bude připravena testovací místnost. Po testování dítě odejde do své kmenové třídy/popřípadě ranní družiny. Děti, které se budou testovat bez rodičů, přichází bočním vchodem.

Testování nemusí absolvovat osoby:

– které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a nemají příznaky onemocnění COVID-19.

– které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

– které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. – dle dohody s třídní učitelkou.

Pokud bude mít některý z žáků pozitivní test v pondělí, 

– odchází domů,

– ostatní zůstávají.

Pokud bude mít některý z žáků pozitivní test ve čtvrtek,

– odchází domů,

– a celá třída odchází do karantény

Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest

– děti jednorázové chirurgické roušky.

– zaměstnanci školy respirátory FFP2.

Školní družina bude fungovat v homogenních skupinách:

pro žáky 1. a 2. ročníku

– ráno od 6.30 do 7.40, odpoledne po skončení vyučování do 16.00

pro žáky 3., 4., 5. ročníku

-ráno od 6.30 do 7.40, odpoledne po skončení vyučování do 15.00 v kmenové třídě.

Děti budou v následujících třech týdnech procházet adaptačním obdobím. Nebudeme je známkovat, nebudou dostávat domácí úkoly a bude věnován prostor pro opakování a upevňování učiva a preventivní aktivity.

V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte, prosím, třídní učitelku, ředitelku školy nebo informační linky příslušných orgánů (MŠMT, MZd), kde pracují vyškolení odborníci, kteří Vaše dotazy zodpoví.

Podrobnější informace naleznete také zde – Provoz školy od 12.4.2021.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f priloha_892353260_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na návrat dětí :-).