Provoz školní družiny

Vítáme všechny děti po prázdninách a doufáme, že je příjemně prožily.

Těšíme se na společné akce a činnosti, které nás čekají.

Provozní doba ŠD: 6.30 – 16.00

Organizace ŠD:

1. oddělení: 1. a 2. ročník –  Jaroslava Uhlířová

2. oddělení: 3., 4., 5. ročník – Martina Křenková

Platba ŠD za 1. pololetí je 350,- Kč. Platbu prosím zašlete na účet školy do konce měsíce září

(č. ú.: 162726103/0600).

1. 9. 2021 není ŠD v provozu.

od  2. 9. 2021 je ŠD v provozu od 6.30 do 16.00.

Přihlášky do ŠD:

Přednostně se přihlašují žáci 1. a 2. ročníku, ostatní do naplnění kapacity ( 50 účastníků).

Žáci dostanou 1. 9. 2021 zápisní lístek a potvrzení o seznámení s Vnitřním řádem školní družiny, který je uvedený na webových stránkách školy – vnitřní řád ŠD.

Prosíme rodiče o vyplnění a podepsání těchto dokumentů a jejich odevzdání vychovatelce ŠD .

Vychovatelky – J. Uhlířová , M. Křenková