Projekt Krokus

Již druhým rokem je naše škola součástí akce, kterou pořádá Židovské muzeum v Praze a irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI). Jedná se o Projekt Krokus.
V rámci tohoto projektu jsou školám poskytovány cibulky žlutých krokusů, které účastníci na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během holokaustu. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické nadvlády nosit. Pokud bude počasí přát, na konci ledna nebo začátkem února krokusy vykvetou. V tomto období (27.1.) si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holokaustu.
Projektu Krokus, respektive jeho smyslu, jsme se s žáky čtvrtého a pátého ročníku věnovali během hodin vlastivědy. Žáci pátého ročníku se v letošním roce seznámili i s Deníkem Anne Frankové. Ten je zajímavým literárním dílem, který zachycuje osudy židovské dívky během skrývání před nacisty v Amsterdamu během druhé světové války. Anne ve svém deníku detailně popisuje své pocity, myšlenky a každodenní události v tajném úkrytu a poskytuje tak čtenářům hluboký vhled do života během těžkých časů holocaustu. Děti se velmi zajímaly o příběhy o diskriminaci a omezování svobody, které lidé zažívali, pouze kvůli své odlišnosti od ostatních.
V pátek 10.11. se starší žáci obou tříd sešli na školní zahradě a každý z nich zasadil cibulku krokusu. Než se pustili do práce, znovu si společně připomněli účel a význam celého projektu.