Pozvánka na schůzku k plánování

Pojďme společně přemýšlet o možnostech propojení členů SRPŠ, Školské rady a dětí ze školního parlamentu.

Proč?
Máme dvě rodičovské organizace a děti, které se chtějí na plánování života školy podílet.
Nespojíme se v jedno uskupení, které bude společně plánovat?
Přijďte 2. listopadu od 16:00 do 17:30 do školy na společnou schůzku.

Občerstvení a hlídání dětí zajištěno.