Pozor změna platby ŠD

Vážení rodiče, v letošním roce se zvýšila platba za školní družinu. 

Stanovení úplaty činí 350 Kč pololetně. číslo účtu ZŠ: 162726103/0600

Splatnost této částky je nejpozději poslední pracovní den v měsíci září (únor).