Plošné testování v ZŠ

Testování v ZŠ ve dnech 22. a 29. 11.
▶ Vše je v obdobném režimu jako v září – jen se testuje pouze v pondělí, takže třída nemusí ihned celá odcházet (jako tomu bývalo při čtvrtečním testování)- odchází pouze žák s pozitivním antigenem na konfirmační PCR.
▶ Žáci bez OTN, kteří testování odmítnou, musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu, poruchou autistického spektra atp. a osoby, které roušku nemohou nosit ze zdravotních důvodů a doloží to potvrzením lékaře
▶Testování se vztahuje na všechny žáky – žák však MŮŽE doložit OTN, a v tom případě se testovat nemusí.
▶Pokud OTN nedoloží učitel, musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku, a to i ve venkovních prostorech školy.