Pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 19. května 2023 byli naši prvňáčci slavnostně pasováni panem starostou na čtenáře.

Žáci prvního ročníku, za hojné účasti rodičů a příbuzných, se tento týden sešli v obecní knihovně při významné příležitosti. Děti předvedly, že dokážou plynule a s přednesem číst, složily slib čtenáře a slib stvrdily svým podpisem. Pan starosta je poté pasoval na čtenáře. Děti dostaly knihu, diplom čtenáře, záložku se jménem a také poukaz na půjčení knih v naší knihovně. Pan starosta ocenil čtení i psaní dětí a zmínil, že je rád, jak je ve škole o naše nejmenší školáky dobře postaráno. Děkujeme za krásnou tradici.

Fotografie ZDE