Oznámení o přijetí

Oznámení o přijetí

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Církvice, okres Kutná Hora rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Církvice, okres Kutná Hora.

Seznam uchazečů:

Uchazeč Výsledek řízení
1/2018 přijat/a
2/2018 přijat/a
3/2018 přijat/a
4/2018 přijat/a
5/2018 přijat/a
6/2018 přijat/a
7/2018 přijat/a
8/2018 přijat/a
9/2018 přijat/a
10/2018 přijat/a
11/2018 přijat/a
12/2018 přijat/a
13/2018 přijat/a

Datum zveřejnění:
10. 4. 2018

přijetí