Konference k Hejného metodě

V sobotu 7. 4. 2018 se v Praze konala konference Setkání s Hejného metodou

Bylo až s podivem kolik učitelů a příznivců metody si udělalo ve svém volnu čas a přijeli strávit celý den diskutováním o matematice a hraním si.

Celý den začal přednáškou pana profesora Hejného, který nám připomněl cíle ve vyučování. Konstatoval, že současná škola vnímá znalosti dětí jako hlavní kritérium vyučování, protože dát dětem sloupečky a oznámkovat je, je to nejjednodušší. Ale to hodnotíme pouze výkon. Dalšími důležitými cíli jsou ale sociální schopnost žáka (schopnost porozumění a spolupráce), rozumové schopnosti ( potřeba zaměstnat mozek problematikou a radost z vyřešení) a vztah k matematice (chtění poznávat, vztah ke kritickému myšlení, mít radost z radosti druhého, umět dávat a přijímat pomoc).

Upozornil na nebezpečí drilu jako nátlakové části, která sice přinese znalosti, ale také poslušnost. Tuto poslušnost pak přirovnal k poslušnosti v totalitní společnosti. Ve své metodě dokazuje, že získat znalosti jde i jinak – podsunout dětem formu hry.

Zmínil, že dobrý učitel má hlavně rád děti a rozumí jim.

Na závěr nám pan profesor citoval svého otce Víta Hejného, který mu kdysi řekl:

” Hleď, aby Tvoje snaha udělat z nich dobré matematiky nepřevládla nad snahou udělat z nich dobré lidi. “

Poté už jsme se rozešli do tvořivých dílen. My jsme navštívili krychlové stavby, kde jsme se proměnili v děti a tvořili úlohy s kostičkami. Poté jsme si poslechli, jak napsat slovní hodnocení a u kulatého stolu jsme sdíleli zkušenosti s hodnocením známkami. Potěšilo mě, že všichni řešíme stejné problémy a ztotožnila jsem se s kombinací známek, sebehodnocení dítěte a slovním hodnocením učitele, které alespoň já praktikuji u svých dětí a myslím, že funguje. Nahlédli jsme pod pokličku nového prostředí Abaku a zahráli si několik her v matematice z H-mat sborníku her.

Celý den byl výborně zorganizovaný. Každý si vybral téma, kterému se chtěl věnovat. Myslím, že jsme všichni odjížděli nabití zážitky a zkušenostmi, které uplatníme ve výuce.

Mgr. Ludmila Hrušková