Online ZOO aneb bezpečně na internetu

V naší škole vytváříme pro žáky bezpečné prostředí. Zakládáme si na pozitivních vztazích a osobnostnímu rozvoji se od prvního ročníku věnujeme každý týden v rámci vzdělávacího programu. Často využíváme i externí organizace, které se prevencí sociálně patologických jevů zabývají. Žáci druhého a třetího ročníku využili pozvánku Městské policie Čáslav a ve čtvrtek 15. února se vypravili na Malou scénu Dusíkova divadla v Čáslavi, kde byl pro žáky základních škol připraven program týkající se bezpečného chování v online prostoru.

Děti se na hodinu přenesly do světa kouzelné zoologické zahrady, kde zvířátka mají internet, protože je důležitý. Díky „síti“ mohou komunikovat se vzdálenými příbuznými, medvěd koukne na počasí a ví, že může pokračovat v zimním spánku a všichni si prostřednictvím emailu dokážou přivolat pomoc. No a protože i v zoo je občas nuda, mohou si zahrát na tabletech hry.

Jenže i do kouzelné ZOO přišel internet se všemi svými nástrahami. Opičák Olda si přestal hrát s kamarády, protože byl závislý na mobilu a neviděl krásy světa. Panda Pavel byl smutný, kvůli posměškům, které o něm psaly na facebook hyeny. Nejvíce reakcí od dětí získaly důvěřivé Antilopy Agáta a Adam, kterým na internetu psal lev převlečený za antilopu a chtěl je vylákat na schůzku a sežrat. Z řad dětí se ozývalo:  „Mně taky někdo psal na robloxu a ptal se mě, kde bydlím.“ , „Po mě dokonce chtěli fotku a já vůbec nevím, kdo to byl.“

Děti v rámci poslechu audiopohádek o trampotách v ZOO odhalovaly, že i ony se při používání mobilů a tabletů dostávají do nepříjemných nebo i nebezpečných situací jako zvířátka.

Paralelou kouzelné ZOO a skutečného světa internetu děti laskavě a věcně prováděla strážnice MP Čáslav. Sama k programu uvedla: „Tyto programy pořádáme pravidelně a podílím se na nich ráda, protože v tom ukázat dětem, co vše se může v online světě stát, vidím velký smysl. I moje dcera se několikrát dostala do podobných situací.“

Děti byly po celou dobu zaujaté a slovy paní asistentky Grulichové: „Mnohé z nich si díky obrazu zvířátek a následné diskuzi uvědomily,  že věci, o kterých slyšely se opravdu dějí a některé z nich dokonce i jejich spolužákům. Nejsou to jen povídačky, kterými je straší dospělí, aby netrávily při hrách tolik času.“

Rodičům, kteří by se chtěli s dětmi tomuto tématu věnovat i doma vřele doporučujeme knihu On-line ZOO, která vyšla v českém překladu Daniely Drobné.