Od pondělí 7. prosince se mohou ve školní družině spojit dvě třídy

Od pondělí 7. prosince platí 3. stupeň krizového opatření. Podle usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 č. 1263 se do ŠD můžou zařadit dvě třídy.

I. patro: 1. a 2. ročník – vychovatelka Jaroslava Uhlířová

přízemí: 3. a 4. ročník – vychovatelka Martina Křenková

ve třídě: 5. ročník – korzují jednotlivé vyučující a asistentky pedagoga

I nadále trvá homogenita třídních skupin a další omezení podle PES.

https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1263.pdf