Naše škola byla vybrána do projektu Eduzměna

Kutnohorsko se chystá zlepšit kvalitu vzdělávání dětí. Pomůže mu projekt Eduzměna.


S radostí se s vámi chceme podělit o dobrou zprávu. Kutnohorsko bylo vybráno Nadačním fondem Eduzměna jako pilotní region pro projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání. Bude se týkat čtyřicítky mateřských, základních a středních škol v regionu Kutnohorska a v následujících pěti letech získá významnou finanční podporu ze soukromých zdrojů. Cílem projektu je dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády, zlepšily se v základních gramotnostech, dokázaly řešit problémy a ze školy odcházely připravené na budoucnost.

Kutnohorsko bylo vybráno ze tří „kandidátů“, vedle něj přicházely v úvahu ještě Semilsko a Přešticko v Plzeňském kraji. Všechny tyto regiony prokázaly nadšení pro změnu ve vzdělávání dětí, všechny řeší celou řadu problémů, s nimiž by uvítaly pomoct. U Kutnohorska však zástupci projektu Eduzměny vnímali největší soulad s jeho cíli, velký potenciál pro přenos získaného know-how, ale rovněž ochotu převzít zodpovědnost, chuť vést dialog a spolupracovat napříč všemi skupinami – vedením škol, zřizovateli,učiteli i rodiči.

Víme, že je to běh na dlouhou trať a přestože výsledky našich žáků rozhodně nepatří v celorepublikovém srovnání k nejhorším, chceme to zlepšit. Včetně faktu, že u nás průměrně 4 % žáků nezískají ani základní vzdělání a předčasně odcházejí ze školy. Uvědomujeme si, že jsme v našem úsilí narazili na určitý strop, a proto nám nabídka spolupráce s Eduzměnou dává velký smysl. Chceme, abychom u nás měli šťastné a motivované školáky a aby ze škol vycházeli mladí lidé, kteří budou v životě úspěšní, ať už se rozhodnou pro jakoukoli profesní dráhu, uvádí k důvodům, které vedly Kutnou Horu a okolí usilovat o realizaci projektu Eduzměny, Vít Šnajdr, místostarosta Kutné Hory.

V následujících měsících nás čeká přípravná fáze, kdy budeme úzce spolupracovat s odbornými partnery Eduzměny. Naší společnou snahou bude najít styčné plochy v tom, co již u nás v regionu funguje a na co již může projekt podpory vzdělávání navázat a posunout dál. Partneři z Eduzměny se také podrobněji podívají společně se zástupci zřizovatelů, vedení škol a samotných učitelů na to, jaké skutečné potřeby v oblasti vzdělávání máme. A na jejich základě pak společně definujeme konkrétní opatření a aktivity, jimiž se budeme snažit tyto potřeby naplnit. V centru našeho zájmu stojí děti a pro jejich budoucnost stojí zato tuto cestu nastoupit a pustit se do práce.

O Nadačním fondu Eduzměna

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Fond se soustředí na dlouhodobé aktivity,  které mají prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Založily jej čtyři české nadace (Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF), k jeho podpoře se dále připojily Nadace Jablotron, Nadace RSJ a Karlín Group.