Napsali o nás

Děkujeme paní doktorce Jungwirthové za milá slova. 

Úspěšná inkluze v Církvici

Škola v Církvici je výrazná, pěkně zrekonstruovaná budova v centru obce. O velké přestávce jsou při pěkném počasí děti na školní zahradě, spokojeně tam pobíhají, hrají si, svačí nebo poslouchají, jak paní ředitelka hraje na ukulele. Mezi nimi je i tmavovlasá neslyšící holčička, která má vrozenou těžkou vadu sluchu kompenzovanou dvěma kochleárními implantáty. Do církvické školy nastoupila letos v září. Přestože je Maruška velice bystré, komunikativní a výborně mluvící dítě, rodiče měli, stejně jako většina ostatních rodičů dětí s nějakým hendikepem, obavy z toho, jak holčička zvládne výuku a především, jak ji ostatní děti a učitelé přijmou. A jak to dopadlo?

Maruška je ve třídě plnohodnotně zapojena. Ve třídě je asistentka pedagoga Bc. Andrea Studničková pro podporu jiného dítěte, její přítomnost uvolňuje paní třídní učitelce ruce k individuálnější práci s jednotlivými dětmi. Holčička má ve třídě kamarády, je oblíbená, vlastně to vypadá, že se ničím neliší od ostatních dětí. Asi byste si vůbec nevšimli, které děvčátko je vlastně to „neslyšící“. Maruška totiž díky mnohaleté dennodenní logopedické práci rodiny výborně vyslovuje a procesory kochleárních implantátů má většinu doby schované pod vlásky. Její plnohodnotné zařazení do slyšící společnosti tak vypadá na první pohled zcela jednoduše. Je za tím ale mnohaleté úsilí Marušky a celé její rodiny, mnoha odborníků a v současnosti především třídní učitelky Bc. Kláry Buckové. Hlavní zásluhu na tom, že je škola v malé obci Církvice takto výjimečně otevřená a přátelská k dětem zdravým i dětem s postižením a že se v ní děti učí se zájmem a radostí, má ředitelka školy Mgr. Ludmila Hrušková a také obec, která provoz školy podporuje.

Všem za to patří velký dík!

Iva Jungwirthová