Mathesso, aneb děti učí a tím se učí…

V naší škole nově začínáme do výuky zařazovat matematickou hru Mathesso.

„Je pro mě důležité, aby se všechny děti učily naplno a s radostí, což se povedlo při dnešním propojení žáků 2., 3. a 5. ročníku“, říká ředitelka ZŠ Církvice, Ludmila Hrušková a dokazují to i následující citace dětí:

„Je to zábava!“

„Bylo těžké vysvětlit druhákům násobilku, když ji ještě nemají v hlavě a neprozradit výsledek.“

„Měl jsem radost, že jsme je to naučili.“

Základní myšlenka této hry spočívá v aktivaci poznávacích procesů zodpovědných za vznik a rozvoj matematické představivosti. Mathesso pracuje s dětmi zejména na podvědomé úrovni a pomocí jednoduchých činností jim přibližuje vybrané matematické operace. Během této jednoduché hry děti pochopí princip násobení, prvočísel, mocnin a mimo jiné získají i reflexní znalost malé násobilky.

Jako první se hru naučili žáci páté třídy. Využili jsme událost projektu Hrdá škola, která 30. leden 2024 vyhlásila jako dne her a právě v tento den se páťáci stali experty a coby lektoři se hrou seznámili spolužáky ze druhého a třetího ročníku. Pro naši výuku je důležitá spolupráce, komunikace a diskuze při hledání řešení. Vrstevnické učení při skupinové práci učí děti naslouchat, formulovat své poznatky a otázky a předávat je druhým. Všechny tyto kroky a s nimi související radost z učení si děti při dnešním učení Mathessa měly možnost zažít.

Páťáci své mladší spolužáky rozdělili ve třídách do skupin a následně s nimi prošli všechna pravidla trialové verze Mathessa. V průběhu hodiny byla na dětech vidět radost z objevování i spolupráce. Druháci a třeťáci si během lekce hravě osvojili pravidla vyhledávání párů na základě násobení. Matematiku procvičili i při dopočítávání bodů podle rozdílných hodnot žetonů. Bodový systém Mathessa navíc dává příležitost k výhře na základě různých dovedností. Hráči mají šanci uspět na základě paměti, matematických dovedností ale třeba i strategie. Tato možnost dává příležitost každému dítěti zažít úspěch díky tomu, že si vybere systém, který mu vyhovuje. Páťáci potrénovali svou schopnost předat svou zkušenost spolužákům, oceňovali též zkušenost zažít si, jak rozdílné přístupy vyžadují děti různého věku.

Při závěrečné reflexi zaznívala ocenění, radost ze spolupráce a snad nejvíce dětmi rezonovalo slovo zábava. Zábava při hodině matematiky…

Odkaz na galerii z dnešního dne Den her a Mathesso