Matematický klokan 2023

Celostátní soutěž Matematický Klokan pro rok 2023 byla oficiálně ukončena a naší milou povinností je oznámit Vám výsledky.

I když se děti z naší školy tentokrát neprobojovaly do dalších kol soutěže, přesto školu skvěle a nadprůměrně reprezentovaly.

V kategorii Cvrček (2. – 3. roč.) se v ČR zapojilo celkem 102 732 řešitelů a průměrný bodový zisk vyšel na 38,05. U nás se v této kategorii zapojilo do soutěže 28 řešitelů s průměrným bodovým ziskem 44,46.

V kategorii Klokánek (4. – 5. roč.) se za celou republiku zapojilo celkem 107 673 řešitelů s průměrem 47,61 bodů. V naší škole soutěžilo v kategorii Klokánek dohromady 19 žáků s průměrným bodovým ziskem 50,63.

Ve školním kole se za rok 2023 v kategorii Cvrček (2. – 3.r.) umístili žáci:

1. místo: Jan Topol (3.r. – 78 bodů z 90)

2. místo: Anabel Backová (3.r. – 74 bodů z 90)

3. místo: Šimon Marek Štifter (3.r. – 72 bodů z 90)

 

V kategorii Klokánek se umístili žáci:

1. místo: Matěj Kielar (5.r. – 74 bodů ze 120)

2. místo: Vít Malimánek, Lucie Kučerová (4.r. – 73 bodů ze 120)

3. místo: Mikuláš Konrády (5.r. – 70 bodů ze 120)

 

Všem dětem děkujeme za účast a úspěšným vítězům gratulujeme. 👏🥳

Zde je odkaz s celorepublikovými výsledky.

https://matematickyklokan.net/index.php/vysledky