Konference Pedagogický leadership v ČR

V pátek 20. ledna 2023 se konala v budově Parlamentu ČR konference s tématem pedagogického leadershipu, kterou na parlamentní půdě organizovala paní poslankyně Renáta Zajíčková spolu s organizací Učitel naživo.

Vystoupili zde zástupci MŠMT, NPI, zřizovatelé, inspirativní ředitelé škol i průvodci a tvůrci programu Ředitel naživo Hana Košťálová, Petr Hopfinger, Jiří Sehnal a Alexis Katakalidis. Přednášející se zamýšleli nad tím, kdo je to pedagogický lídr, jak ho poznat a jak ho podpořit v jeho roli.

Role ředitele je podle nich klíčová. Svými rozhodnutími ředitel školy zásadně ovlivňuje vzdělávání žáků. Zahraniční výzkumy ukazují, že efektivní vedení školy je úzce spojeno s pedagogickým leadershipem. Posilování role ředitele jako pedagogického lídra je proto jedním z hlavních cílů vzdělávací politiky ČR.

Velkou příležitostí pro změnu chápání role ředitele jako pedagogického lídra je i stanovisko ČŠI, která kvalitu školy posuzuje mimo jiné i podle toho, jak ředitel v oblasti pedagogického vedení týmu pracuje. Ředitel ve škole by měl vytvářet kulturu, která přispívá ke společnému učení. Velmi důležitá je také všemi SDÍLENÁ pedagogická vize školy.
Výzkum Viviane Robinson potvrdil, že pedagogický lídr musí pracovat s cíli. Musí umět vyhodnocovat kvalitu výuky, pracovat se zdroji. Je tím, kdo se první učí. Pečuje o bezpečí. Přičemž bezpečné prostředí není to, kde se jen chválíme a plácáme po ramenou, ale to, kde se můžeme zneklidňovat a můžeme být k sobě i kritičtí.
Všichni ve škole musí být zodpovědní za každého žáka. Nejen za ty, které učí ve své třídě, ale za všechny ve škole. Ředitel není ten nejlepší školník, který se stará pouze o budovu a její chod, ale je hlavně pedagogickým lídrem.
„Ředitel má přetékat svou obec.“ Má působit i mimo svou obec a školu a ovlivňovat pohled veřejnosti na vzdělání. Školy jsou totiž základem společnosti a rodí se v nich budoucnost.