Kavárnička pro rodiče žáků 2. ročníku

V úterý odpoledne se školní zahrada proměnila v místo plné smíchu, vzájemného poznávání a společného učení.

Žáci 2. ročníku a jejich rodiče se zde sešli při společném učení, které bylo výsledkem pečlivých příprav samotných dětí. Tato událost byla nejen oslavou jejich snahy a dovedností, ale také ukázkou toho, jak spolupráce a plánování mohou přinést radost a posílit vztahy mezi rodiči a dětmi.
Děti se na kavárničku připravovaly několik dnů. Vytvořily pozvánku v Canvě, napekly muffinky a pečlivě naplánovaly program. Každý z nich měl svůj úkol – někdo se staral o přípravu úkolů a pomůcek, jiný měl za úkol uvítat hosty, a další zase připravoval hry a aktivity. Při tomto procesu se děti naučily nejen spolupracovat, ale také organizovat své nápady a komunikovat své plány.
Odpolední setkání začalo přivítáním rodičů, při kterém každý z nich sepsal svá očekávání a obavy. Následovalo zamyšlení nad dřívkovými rébusy, které všechny zúčastněné pobavily a přiměly k přemýšlení. Program pokračoval hrou „SOVA“ s krychlovými stavbami a „židličkovanou“ na téma škola a zážitky ze školních lavic. Tato část programu odhalila mnoho zajímavých a zábavných informací o rodičích – kdo chodil za školu, kdo rád psal úkoly, kdo dostal třídní důtku nebo pětku na vysvědčení.
Na závěr proběhla reflexe pomocí karet emocí. Rodiče i děti sdíleli své pocity a zážitky z celé akce. Z řad rodičů zaznívaly pochvaly a poděkování: „Oceňuji, jak umí děti mluvit. To se v dnešní době nevidí.“ „Děkuji dětem, jak to pro nás všechno připravily a naplánovaly.“ „Moje obavy se nevyplnily.“ „Smála jsem se, až jsem se za břicho propadala.“ „Už se těšíme na další setkání, tentokrát už ve třetí třídě.“ Děti zase ocenily, jak se rodiče bavili a to, že se o nich dozvěděly věci, které netušily.
Celé setkání bylo pro všechny velmi příjemné a přispělo k propojení rodiny a školy v neformálním prostředí venkovní učebny a školní zahrady.

Foto: ZDE