Kavárna ve 2. třídě

Dne 6. 10. 2022 se v odpoledních hodinách konala ve 2. třídě dobrovolná kavárnička pro rodiče.
Kavárnička byla zaměřena na hlavní vyučovací předměty a novinky, které 2. ročník přináší. Rodiče byli v první části setkání seznámeni s postupy při psaní a čtení a s náplní hodin v předmětu OR.
Druhá část setkání se věnovala matematice pana prof. Hejného a novým matematickým prostředím. V této části si sami rodiče vyzkoušeli, jaké to je, když zažijí úspěch a podaří se jim vyřešit z počátku velmi záhadné úlohy. Nechyběla pak radost z objevování a chuť odhalit a vyřešit všechny příklady. Zároveň jsme si ukázali, jak spolu některá prostředí souvisí a směřují ke společnému cíli.
Součástí kavárny bylo drobné občerstvení, na jehož přípravě se podíleli všichni zúčastnění. No není to skvělé? 🙂
Tento den hlavně odpověděl na mnoho otázek a věřím, že byl pro všechny alespoň trochu přínosný. V příštím pololetí se mohou rodiče druháčků těšit na další kavárnu, kterou povedou i jejich děti. ❤️