Jarní ples 2024 – poděkování a vyúčtování

Milí rodiče,

obracíme se na Vás s upřímným díkem za Vaše zapojení do příprav a organizace letošního Jarního plesu, který se konal dne 23. března 2024 ve spolupráci s MŠ Církvice.
Zejména chceme poděkovat za velkorysé darování předmětů do tomboly, za obětavou práci při prodeji tombolenek po obci a zvaní na ples. Velký dík patří i Vám, kteří jste se zúčastnili samotného plesu.

S radostí oznamujeme, že čistý výtěžek z plesu činí 64 398 Kč. Dvě třetiny náleží SRPŠ při MŠ Církvice a jedna třetina této částky, tedy 21 466 Kč, jde na účet SRPŠ při Základní škole Církvice, který podpoří další aktivity naší školy.

Vaše angažovanost, obětavost, nadšení a podpora jsou pro nás neocenitelné a těšíme se, až budeme společně plánovat naši tradiční Zahradní slavnost.