Důležité informace k provozu školy od 30.11.2020


Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím k provozu školy od 30.11.2020

Provoz školy od 30.11.2020

Od 30. listopadu se obnovuje povinná prezenční výuka pro všechny třídy. V maximální možné míře je omezen kontakt mezi žáky z různých tříd. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Dětem doporučujeme měnit roušku po dvou hodinách. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Důraz je kladen na pravidelné větrání vnitřních prostor. Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách školy.

Provoz školní družiny

ŠD je rozdělena na dvě oddělení, včetně ranní družiny. Do družiny dochází pouze žáci 1. a 2. ročníku. 1.r. – 1. patro – vychovatelka Jaroslava Uhlířová, 2.r. – přízemí – vychovatelka Martina Křenková. U 3. a 4. třídy se budou střídat vyučující ve třídách. Ranní družina probíhá ve třídách (od 6:30). Odpolední družina probíhá ve třídách a provoz je omezen do 15.00.

Provoz školní jídelny

Třídy chodí na obědy odděleně. Dodržujeme rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace oběda.

Rozpis odchodů na oběd:

11:20 11:45 12:10 12:35 12:50 13.10 13.25
Po 1. r. JU 5.r. AKS 2.r. LH 3.r. DK 4.r. JK
Út 2.r. LH 1.r. JU 5.r. KB 4.r. AS 3.r. DK
St 2.r. LH 4.r.AKS 12:00

5.r. KB

12:20

1.r. JK

12:40

3.r. AS

Čt 4.r.AKS 1.r. JU 2.r. LH 5.r.AS 3.r. ŠV
2.r. LH 1.r. JK 4.r. DK 5.r. AS 3.r. ŠV