Dopravní výchova 4. ročník

6. června 2024 plnili žáci 4. ročníku závěrečné zkoušky z jízd na kole.

V oblasti prevence rizikového chování v dopravě se v naší škole zaměřujeme na předcházení nebo minimalizaci těchto jevů. Díky dlouhodobé spolupráci s Městskou policií v Čáslavi máme možnost absolvovat vzdělávací program pro žáky 4. ročníku pod vedením strážníka pana Michala Málka.

Dne 6. června 2024 se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili závěrečných zkoušek, které navazovaly na březnový program BESIP. V rámci této akce žáci absolvovali testy, v nichž mohli získat maximálně 20 bodů. Žáci, kteří měli v testu sedm a více chyb, byli komisařem bedlivě sledováni, a pokud jejich jízda nesplňovala požadované standardy, nebyl jim udělen průkaz.

Při hodnocení byly zohledněny jak výsledky testů, tak chování dětí na kole, což mělo zajistit maximální bezpečnost dětí v silničním provozu. Přestože někteří žáci nebyli úspěšní, věříme, že byli poučeni o nebezpečných situacích, které během jízd udělali, a že na ně budou myslet při jízdě na kole bez doprovodu dospělé osoby.V

Velké díky patří panu Málkovi z Městské policie Čáslav, který se dětem věnoval při výkladu, testech i závěrečných jízdách. 

fotogalerie ZDE