Dětský den

Dne 1.6. 2022 oslavily děti svůj svátek netradiční šipkovanou, ve které byly úkoly na spolupráci skupin, smyslové aktivity a sportovní úkoly. V této šipkované nebylo cílem najít poklad, ale zachránit paní učitelky.

Říkáte si, jak to celé vypadalo?

Ráno se děti sešly ve třídách a když jejich paní učitelky vůbec nedorazily, tak se je společně s paními asistentkami vydaly hledat. Hned venku před školou objevily přivázanou paní ředitelku a dopis od únosce. Dál postupovaly po šipkách, někde musely vyřešit šifru, která jim prozradila místo, kudy mají pokračovat a vyzkoušely si i kousek cesty jít podle mapy. Na trase postupně plněním úkolů zachraňovaly paní učitelky a hledaly obálky s úkoly. Čekalo je např. třídění odpadu, překážková dráha, poznávání věcí z krabice, lovení klíče z vody, sestavení společného srdce z rostlin, chůze s kamarádem se svázanými dolními končetinami, chůze poslepu a další. Po záchraně poslední paní učitelky čekala na každého odvážného zachránce malá odměna.

A komu vděčíme za tento nápad?

Na plánování a přípravě šipkované pracovaly děti ze školního parlamentu. Pravidelně se setkávaly, aby vše dobře naplánovaly a vymyslely úkoly, které tam chtějí mít. Vymýšlely a sepisovaly dopis od únosce, hlasovaly o ten nejlepší, musely vybrat vhodnou cestu, přemýšlely nad potřebnými pomůckami a některé i připravovaly. Nejnáročnější pro ně bylo udržet celou akci v tajemství před svými spolužáky. A nejkrásnější pocit přišel, když mohly svým spolužákům prozradit, že tuto akci vymyslely. A my teď můžeme říct, že jsme na naše parlamenťáky moc pyšné a těšíme se, s čím nás překvapí příště.

Fotografie a videa

https://photos.app.goo.gl/PXwptvUz7schBtTU8