„Vedeme školu pro děti“

Máme za sebou dvouletý program „Ředitel naživo“.

Před třemi lety mi napsala mentorka Minimalizace šikany, že program „Ředitel naživo“ je jako stvořený pro naši školu a my bychom v něm neměli chybět. Vůbec jsem netušila, o co se jedná a o programu nikdy neslyšela.

Zkusila jsem se přihlásit a protože je tento program pro školní dvojici, tak jsem si jako parťáka zvolila svou metodičku prevence a člověka, který mi s vedením školy pomáhal. Zpracovaly jsme motivační esej, prošly jsme konkurzem a nebyly přijaty. 

Další rok, když už jsme se smířily s tím, že nám účast není souzena, se nám ozval realizační tým a oznámil nám, že letos máme přednostní místo a jsme tedy automaticky přijaty. A tak se začala naše dvouletá cesta plná učení, sdílení, podpory a profesního růstu. 

Při společných setkáváních jsme se seznamovali s vizí ŘN a pracovali jsme na té naší školní vizi, která bude vytvořena a sdílena našimi pedagogy. Mluvili jsme o dopadu výuky na žáka, pedagogickém leadershipu, rolích vedení (time managementu), manažerských dovednostech, plánování. Poznali jsme svůj osobnostní styl a jeho souvislost s vedením týmu. Zkoumali jsme motivaci lidí a to, jak zavádět ve škole změny. Ochutnali jsme techniky koučovacího přístupu, moderace a poskytování popisné zpětné vazby. Seznámili jsme se s formami profesního učení. Přemýšleli jsme o nerovnostech ve vzdělání a o situačním vedení a delegování. Sestavovali jsme plány osobního rozvoje a připravovali rozvojové rozhovory s pedagogy. Neustále jsme monitorovali, kde jsme a jak a kudy se vydáme, abychom naši školu rozvíjeli. 

Součástí studia byla i práce ve svépomocné skupině, která se skládala z několika dalších  školních dvojic z různých škol z celé ČR, které se pravidelně scházely a pracovaly na různých tématech. Prošli jsme také několika exkurzemi a stážemi na vybraných školách. Využívali jsme individuální podporu kouče, který nám pomohl zdokonalovat naše lídrovské dovednosti. 

Včera jsme slavnostně ukončily svou účast v programu a já mohu s hrdostí říct, že naplňujeme heslo ŘN „Vedeme školu pro děti“. Za dva roky jsme naši školu neskutečně posunuly. Máme sdílenou vizi, umíme plánovat a profesně se učit, sledujeme cíle, důkazy a celkový dopad výuky na děti a zajišťujeme podmínky pro to, aby se naše děti učily naplno a s radostí. Poznaly jsme komunitu ředitelů a zástupců z celé ČR a budeme se určitě potkávat i dál. Děkujeme za krásné dva roky, kdy jsme mohly růst. 💙