Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 3. listopadu se naše škola už od samého rána otevřela pro veřejnost.

Naše děti byly velmi nervózní, ale motivované, aby se představily v tom nejlepším světle. To se jim také po celý den dařilo a my jsme na ně neskutečně pyšné. 

Hned u vchodu čekala paní učitelka, která skupinky vítala, představila návštěvníkům organizaci dne, nabídla pohoštění a návštěvu formou prohlídky, konzultace nebo zpětné vazby k tomu, co uvidí v hodinách. Zavedla je do jednotlivých tříd, kde už se konala běžná výuka. 

Po první hodině byla připravena prohlídka zbývajících tříd se zájemci, představení třídních učitelek i dalších prostor školy. Došlo k seznámení s výukovými metodami, projektem učíme venku, projektovým vyučováním i digitálními technologiemi. Prohlídka byla zakončena v síni slávy, kterou zdobí tabla s našimi absolventy. 

Setkávání s příbuznými našich žáků i s budoucími partnery školy bylo velmi pozitivní. Všichni působili nadšeně a dobře naladěně. Padala slova chvály, uznání a těšení se na spolupráci. Už teď víme, že u dubnového zápisu přivítáme i žáky z jiných obcí a toho si moc vážíme.

Fotogalerie ZDE