Děkujeme za pomoc se Zahradní slavností

Všem rodičům i přátelům školy děkujeme za pomoc.

Děkujeme za finanční i věcné příspěvky, za pomoc na stanovištích, za plánování, přípravu a realizaci akce. Po odečtení všech nákladů se vybralo krásných 39 318 Kč. Částka byla převedena na účet SRPŠ.