Adventní jarmark a pěvecký koncert dětí v kostele

Zveme Vás všechny srdečně společně s hostincem Špýchar na druhý adventní jarmark výrobků dětí, pedagogů a rodičů a na pěvecký koncert dětí v kostele svatého Jakuba v neděli 27. 11. 2022 od 14.00.