Zápis do 1. ročníku

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do prvního ročníku, který se bude konat v pátek 14. dubna od 14:00.

Zaregistrujte své dítě na administrativní část zápisu a následně na motivační část zápisu. Děti poznají prostředí školy, paní učitelky a cestou splní úkoly, které na ně budou čekat.

Registrace:  ZDE

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zároveň se

kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2023.
Více informací ZDE
Dokumenty naleznete pod QR kódem: